coronaviridae

sars, mers ve şimdi de wuhan kentindeki salgına yol açan virüs gibi virüslerin içinde bulunduğu bir ailedir.
zarflı, pozitif sens, tek iplikli rna virüsüdürler. elektron mikroskop altında küresel biçimde görünürler. güneş tacına benzetildiği için latince taç anlamına gelen corona ile isimlendirilmişlerdir.
pek çok cinsi vardır ve pek çok türü sıçanlar ve yarasalarda taşınmaktadır.
ahalisinin canlı yavru fareleri çiğ ve bütünüyle yediği, akşamleyin de yine bütünüyle kızartılmış yarasaya banılmış çorba içtiği çin'de böyle bir salgının ortaya çıkışı pek de şaşırtıcı değildir.

içerik kuralları - iletişim