Toplum kökenli pnömonilerin değerlendirilmesinde kullanılan skorlamadır.

*konfüzyon
*üre>42.8 mg/dl veya bun>20 mg/dl
*solunum sayısı>30/dk
*kan basıncı sistolik 90 mm/hg veya diyastolik 60 mm/hg altında olması
*>65 yaş

Her bir madde 1 puan olmak üzere 0-1 puan alan 1. Grup hastalar ayaktan tedavi edilir. 2-3 puan alan grup-2 hastaneye yatırılır. 4-5 puan alan grup-3 yoğun bakıma yatış açısından değerlendirilir.

(bkz:pnömoni ağırlık skoru)
Curb-65 puani 1 puan olsa bile o 1 puan 65 yaş üstü olduğu için geliyorsa istisna olarak yatırılarak tedavi edilir hastalar.
üreye bakılamayan durumlarda idrar azalması da kriter olarak değerlendirilebilir.
memleket şartlarında pnömoni ağırlık skoru ancak ikinci üçüncü basamakta değerlendirilebilmekte, o yüzden curb65'in hala işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. neticede iki skorun da geniş çalışmalarla etkinlikleri kanıtlanmış.


naturalkiller
curb65'i 1 olan, 65 yaş üstü hastanın yatırılarak tedavi edilmesine dair bir bilgi okumadım. tabiki bu skorlamalar kesin olarak uyulması gereken doğrular değil. esas olan klinisyenin bütüncül yaklaşıp karar vermesi. belki kırılgan gördüğümüz 65+ hastada sosyal endikasyon ya da ağırlık skoru hesaplanarak böyle bir karara varılabilir diye düşünüyorum.

ttd