curb-65 skoru

toplum kökenli pnömonilerin değerlendirilmesinde kullanılan skorlamadır.

*konfüzyon
*üre>42.8 mg/dl veya bun>20 mg/dl
*solunum sayısı>30/dk
*kan basıncı sistolik 90 mm/hg veya diyastolik 60 mm/hg altında olması
*>65 yaş

her bir madde 1 puan olmak üzere 0-1 puan alan 1. grup hastalar ayaktan tedavi edilir. 2-3 puan alan grup-2 hastaneye yatırılır. 4-5 puan alan grup-3 yoğun bakıma yatış açısından değerlendirilir.

(bkz:pnömoni ağırlık skoru)
curb-65 puani 1 puan olsa bile o 1 puan 65 yaş üstü olduğu için geliyorsa istisna olarak yatırılarak tedavi edilir hastalar.
yerini pnömoni ağırlık skoru'na bırakmış, pnömoni tedavisinin ayaktan/yatırılarak yapılacağını belirlemeye yardımcı olan skorlamadır

içerik kuralları - iletişim