dağ doğura doğura fare doğurdu

önemli gibi görünen şeylerden önemsiz bir sonuç çıkması durumunda söylenir.

içerik kuralları - iletişim