defansif tıp – Tıbbiyeli Sözlük
Hekimin malpraktis davalarına karşı kendini savunma amaçlı uyguladığı tıbbi uygulamalardır.Pozitif veya negatif olabilir. Pozitif defansif tıpta doktor hastası için her türlü tetkiki ister, tıbben pek de kabul görmeyem konsültasyonlara başvurur. İlaçların çeşidini artırır.

Negatif defansif tıp da kaçıngan tavırdır. Hekim yüksek riskli ve invaziv uygulamalardan kaçarak kendini sağlama alma çabası içine girer.Dava açılma korkusu, medya, sağlık politikalarının hekime güven verememesi ve mükemmelliyetçilik hekimleri defansif tıp'a yönelten nedenlerden birkaçı.Umarım önümüze çıkacak zorluklar ender gelişen osasuna atakları gibi olur.

(bkz:allah'ını seven defansa gelmesin)
Ortalama 400-500 hasta baktığım acil servis şartlarında tam tanımı en geniş spektrumlu ilaçları kullanmaktır. Ayırıcı tanıdan ziyade "bu hasta yakın zamanda ölür mü?" sorusuna cevap verebildiğimiz kısacık sürelerde mümkün olduğunca kendini garantiye alma eylemidir.
Önce hastaya zarar verme şiarından önce kendini koru şiarına geçilmiştir. Açılan davalara ve toplumun doktorlara bakış açısı göz önüne alındığında haklı olan bir davranış.