Başlatıcı güç olarak tanrıyı benimseyen görüştür. Tanrı Evrenin dışındadır ve ona müdahale etmez.
Sevgili felsefecimin dediği gibi deistlerin düşücesi şu yöndedir; Tanrı dünyayı yaratmış ve müdahale etmez.

tanrı dünyayı yaratmış gersini koy vermiş gibikıpskıpskıps
Genelleme yaparsak, agnostisizme geçiş aşaması olarak görebileceğimiz düşünce.
Kabaca tanrı vardır ama dinler saçmalıktır.

Ateist gibi düşünüp korkan insanlar bu görüşte kalır. Yani ana babalarından öğrendiği bilgilerin etkisindedir. Gün gelir de cesareti bulursa ateist olur kişi.Ya da inandığı dinin ibadetlerinden ve bazı şartlarından kaçmak isteyen kişi deizme sığınır..Yani deizm, korkaklık ve tembellik görüşüdür.
deizm evrenin oluşumunda doğaüstü bir gücün etkili olmuş olabileceğini savunur.yalnız bu güce karşı insanın herhangi bir sorumluluğundan bahsetmez.bu güç var ise kesinlikle allah, yehova, ahura mazda ya da zeus gibi insani edebiyat ürünü değildir.var olabileceği dışında bir bilgiye de deizm sahip değildir.

edit: sözlükteki seviyesizlikten dolayı eklemek istedim.deist kişi islam veya diğer semavi dinlerin bakış açısına göre mutlak sonsuz cehenneme gider.