desmin

insanlarda des geni tarafından kodlanan bir proteindir. desmin, sarkomerlere, z diskine ve nükleer zarı sarkomerlere entegre eden ve sarkomer mimarisini düzenleyen kaslara özgü, tip ııı bir ara filamenttir.

içerik kuralları - iletişim