dhy dilekçe örneği – Tıbbiyeli Sözlük
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE.... tarihinde ...... Fakültesi'nden ....... Diploma No'su ile mezun oldum. ....Dönem devlet hizmet yükümlüsü olarak ............... Hastanesi'ne atandım.Görevime hiç başlamadım.İşe başlamayanların atamaları iptal edilir ve 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler hükmü gereğince mevcut süreyi doldurdum. .... DHY'de yeniden Devlet hizmet yükümlüsü olarak memuriyete atanmak istiyorum.Gereğini arz ederim.TARİH:

AD SOYAD

İMZA

Adres:

Diploma No:

Diploma Tescil No:

Ünvan:

Tel:

Tc Kimlik No:

GÖNDERİLECEK ADRES:Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA