T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE.... tarihinde ...... Fakültesi'nden ....... Diploma No'su ile mezun oldum. ....Dönem devlet hizmet yükümlüsü olarak ............... Hastanesi'ne atandım.Görevime hiç başlamadım.İşe başlamayanların atamaları iptal edilir ve 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler hükmü gereğince mevcut süreyi doldurdum. .... DHY'de yeniden Devlet hizmet yükümlüsü olarak memuriyete atanmak istiyorum.Gereğini arz ederim.TARİH:

AD SOYAD

İMZA

Adres:

Diploma No:

Diploma Tescil No:

Ünvan:

Tel:

Tc Kimlik No:

GÖNDERİLECEK ADRES:Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA