dilbilim

insanların birbirleri ile anlaşmak için çıkardığı diller olarak bilinen vokalizasyonlar bütünü ile ilgilenen bilim dalı, "filoloji" olarak da bilinir. hobi olarak meraklısıyım. aslında matematiksel ve biyolojik yönleri de olan bir bilim dalıdır. mesela alfabemizde 29 harf vardır ama türkçe'de 29'dan çok daha fazla ses vardır. örneğin "kar" ve "kendi" sözcüklerindeki k sesleri bile birbirinden çıkarılış biçimi olarak, dilin anatomik olarak aldığı pozisyon bakımından farklıdır. (kendi'deki ince k'yi alıp kar'ın başına eklerseniz kâr olarak okursunuz mesela, burada değişen esasen a değil k'dir. bununla birlikte "a" sesi de köken olarak uzundur. şapka tamamıyla yanlış değil)
dilbilim'in belki de en önemli gelişimi şu ipa alfabesi denen fonetik alfabenin geliştirilmiş olmasıdır. bu alfabe sayesinde her dünya dilindeki sesler rahatlıkla anlaşılmaktadır.
dilbilim eski çağlardaki dilleri de inceler ve bunları rekonstrükte eder. mesela hint-avrupa dilleri'nin ortak atası, bu aileye dahil olan ingilizce, fransızca, rusça, yunanca, farsça, hintçe dahil tüm hint-avrupa dillerinin yıllarca karşılaştırılması ile tahmini olarak inşa edilmiştir. aynı şekilde türk dilleri'nin de atası olan bir proto-türkçe'nin kulağa nasıl geldiği de artık aşağı yukarı tahmin edilebilmektedir.

içerik kuralları - iletişim