displazi

epitelde izlenir, hücre plemorfizmi, hiperkromazi, mitoz artışı yanında dizilenme kaybı da vardır.

içerik kuralları - iletişim