düalizm

farmakolojideki `invers antagonizma` teriminin din ve felsefe alanındaki karşılığıdır.
iyi-kötü , yin-yang vs. gibi

içerik kuralları - iletişim