düşünceyi ifade edebilme özgürlüğü

anayasal haktır, eğer bu özgürlüğünüzü kullanamıyorsanız anayasa yoktur
sözleriniz suç sayılmamasına rağmen söylemekten çekinmenize neden olacak şeyler yaşanmışsa ve yaşanıyorsa, yoktur.
ütopik bir özgürlüktür. sadece bizim ülkede değil tüm dünya ülkelerinde bu durum böyledir. ülkenin aleyhinde bir şeyler söylediğinde tehdit olarak algılanır ve bir şekilde cezalandırılırsın. bu ancak ülke, milliyet, din gibi kavramlara çok büyük anlamlar yüklenilmediğinde özgürlük olur.
bizim ev hariç pek çok ortamda kişiye verilen yasal statü.
  • /
  • 2

içerik kuralları - iletişim