eda davaları

davalının bir şeyi yapmaya, yapmamaya veya vermeye mahkûm edilmesini ister. örn;bir eşyanın malikinden uzaklaştırılması söz konusu olmaksızın, malikin eşya üzerindeki yetkilerini kullanması zorlaştırıldığında malikin açabileceği dava da bir çeşit eda davasıdır

içerik kuralları - iletişim