ehec

enterohemorajik e.coli. lökosit az eritrosit boldur (enteroinvaziv'in aksine). verotoksinini bakteriyofajdan kazanır. shigatoksine benzer. komplikasyon olarak hemolitik üremik sendrom görülebilir.
hamburgerden bulaşabilir.

içerik kuralları - iletişim