Tenkit. Hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece, tehtsi olmadığı sürece, yapıcı olduğu sürece bence zararı olmayan faydalı bir şey.
Eleştiriler ardından hemen öğüt verildiğinden hz. Ali'nin şu sözünü hatırlatmak isterim:

'Bir insana başkaları yanında verilen öğüt; öğüt değil hakarettir.'
kişisel konularda hep yapmaktan korktuğum. insan ayıpladığını yapmadan ölmezmiş. fazla şeyetmemek lazım.