ercp

endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi.

ilk olarak 1968 yıllarda abd'de yapılan, ülkemizde de 1976 yılında yüksek ihtisas hastanesi'nde yapılmaya başlanan, yan görüşlü endoskop (duodenoskop) yardımı ile pankreatobiliyer sistem hastalıkların tanı ve tedavisinde çığır açan işlem.

son yıllarda mrcp ve eus'un gelişmesi ile tanıdan çok tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

türkiye'de bu işin duayeni yüksek ihtisas hastanesi'nde görev yapan prof. dr. erkan parlak'tır.

koledok taşları başta olmak üzere biliyer darlıklar, biliyer kaçaklar, koledokosel, koledok kisti, koledoğa düşmüş kist hidatik, kronik pankreatit, ampulla vateri tümörleri tanı ve tedavisinde ercp kullanılabilir.

şu an gastroenterologların yapmak istediği işlemlerin başında gelmektedir. morbidite ve mortalite riski bulunmaktadır lakin işlemi yapmayı bilen gastroenterologu birkaç level atlatmaktadır.

içerik kuralları - iletişim