eritromelaljiel ve ayak tabanlarının ağrılı ve kızarık olması. sıcakla tetiklenir, soğuk ile yatışır.

myeloproliferatif hastalıklarla beraber görülür.

tedavide aspirin kullanımının etkinliği yüksektir.

içerik kuralları - iletişim