eski hukuk dönemi

eski hukuk dönemi (m.ö. 753-m.ö.150)
bu dönemde roma’da geçerli olan hukuka; ıus civile (yurttaşlar hukuku) adı verilmektedir. roma şehir devletinde yurttaş statüsünde olan kişilere uygulanan hukuktur. bölgesel, ulusal ve hatta kavimsel bir nitelik taşıyan bu hukukun, geçerli olduğu toplumun sosyal ve ekonomik gerçeklerine uygunluğu göze çarpmaktadır. bu dönemde hukukun temel kaynağı örf ve adetlerdir. roma’da ilk yazılı kanun olarak 12 levha kanunu, vatandaşlar arasında ayrılığı kaldırmak amacıyla 2 yılda hazırlanmıştır.

içerik kuralları - iletişim