etrüskler – Tıbbiyeli Sözlük
görsel
etrüslerin abecesi, Latin abecesinin kökenini oluşturduğundan ve bununla beraber etrüsklerin Avrupa göçen ön Türkler olduğu düşünüldüğünden , güneş dil savında katkısı olan kimseler topluluğudur, yanlışım varsa düzeltin
Bir çok türkolog için ve araştırma yapanlar haluk tarcan kazım mirşan gibi önemli araştırmacılar tarafından da Türk bağlantısı olduğu düşünülen kavimdir. Anadolu kökenli oldukları tüm önemli dünya tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Burada önemli olan aslında türk kökenli olmalarıdır zira bu varsa türk varlığının Anadoluda milattan önceye dayandığı da kabul edilir.
Kızılderililer türkmüş

Türkler yazıyı bulmuş

Türkler milattan önce varmış

Turkler kambriyen öncesi dönemde de varmış.

Dinozorları Türkler yok etmis,meteor evrim falan yalan.
İnek hemen zırlamaya başlamış olanca salaklığıyla. Zoruna mı gitti zurna?Tanım: prototürklerden ayrılıp avrupaya yerleştiği düşünülen topluluk.