eurolab

tıbbi cihaz malzemeleri testi yapan ve bu alanda avrapadaki en gelişmiş labaratuvarlara sahip olan kurum.
• malzeme bütünlüğü ve deformasyon
• yüzey morfolojisi ve yapışma çalışmaları
• mikroyapı - ürün özellik ilişkileri
• tıbbi cihazların mikroskopisi
• cihazlardaki ve ambalajdaki malzemelerin mekanik testleri
• reolojik özellikler ve performans
• faz dağılımı ve kimyasal görüntüleme
• malzemelerin kırılma ve bozulma araştırması
• kirlilik analizi ve kontrol denetimi
• metalurji , korozyon, kimyasal direnç
• hammadde doğrulama için astm ve ıso testi

içerik kuralları - iletişim