evanjelizm

genel anlamıyla inciller hakkında vaaz vermektir. isa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir. matta, markos, luka ve yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik* incilin her birine "evanjel" denir.

"kanonik" sözcüğü, edebiyat ve sanat vasıtasıyla yaratılmış "hayali evren"in karakterlerinden ve kavramlarından bahsederken kullanılır.

içerik kuralları - iletişim