evrim teori mi yasa mı safsatası

evrim tartışılmaz,evrim teorisi tartışılır. (bkz: celal şengör )

lise bilgisiyle teori mi yasa mı tartışması yapanlar basliktan kaçsın öncelikle. teoriler bir takım olayları "açıklamak" icin ortaya atılan tezlerdir. evrimi anlatan teori de evrim teorisidir. teori yasa olur fasa fisolarını ilkokulda bırakın. izafiyet teorisi falan da buna dahildir. evrim doğa var olduğu sürece devam edecektir. devam ettiği sürece de teoriler ortaya atilacaktir,ancak darwinin evrim teorisi gunumuzde bulunan fosillerle bile hala desteklenmeye devam etmektedir. bu evrim karşıtı cephelere duyurulur!
mikro evrim vardır. lakin tür değişimi yani makro evrim yoktur. canlıların birbirine olan benzerliği, evrimleştiğini kanıtlamaz.
teori doğruluğu adi üstünde "teorik" olarak ispatlanmış ama pratikte ispatlanamayan önermelerdir.yasa(kanun) ise hem pratik hem de teorik olarak ispatlanmış doğrulardır,tanımları bilelim öyle tartışalım
yüzyıllardır aydın görünümlü belli bir küçük zümre tarafından binlerce kez her yönden çürütülüp teoriden çok fantastik bir düşe dönüşen evrim konusunun `temcit pilavı` gibi sürekli ısıtılıp önümüze getirilmesi sonucu yapılan tartışmalardır.

evrim ne teoridir ne yasadır başlıkta da belirtildiği gibi `safsata`dır.
başları sıkıştığında kendilerinin dünyaya bir avuç çamur ve kaburga kemiğiyle getirilmiş oldukları o pembiş fantastik düşlerinden uyanıp o kokuşmuş ego ve kendini beğenmişliklerini bir kenara bıraktıktan sonra bir o kadar maymun, fare vs. gibi bilimum hayvan türleri üzerinde geliştirilmiş ve test edilmiş ilaçları kullanmasını bilip bir de utanmadan evrim yalandır ya da safsatadır diyebilen ikiyüzlü dogmatik yobazları.. ve ayrıca daha teori ve yasa kavramlarının ne demek olduğunu bilmeyen ya da net bir şekilde bildiğini ve bazı şeylerin gerçekten kabak gibi gökten önüne bir de zembille indirilip kendisine gösterilmemesinin bazı bilimsel gerçeklerin varolamayacağına dair bir kıstas olarak gören yazarları ortaya çıkarmış başlıktır.
türkiye'deki eğitim içler acısıdır..

öncelikle bilim dilindeki teori günlük yaşamdaki teoriden çok daha farklı bir anlama gelmektedir.
günlük yaşamdaki teori temelsiz ya da emin olunamayan iddia anlamına geliyor fakat bilim dilinde ise son derece sağlam kanıtlarla ve bulgularla desteklenen deneysel ve gözlemsel olarak doğrulanmış doğada süregelen olay ve olguları izah etmeyi başarabilen bilimsel açıklamalardır.

her şeyden önce evrim bir doğa yasasıdır. bilim dilinde ilke kanun ya da yasa olarak adlandırılabilir. yasalar evrenin yapısından ötürü vardırlar ve bu yapı değişmedikçe de kanunlar değişmez. hipotez ispatlanınca teori olur ve teori de kabul edilince kanun olur gibi bir sav tam anlamıyla yanlıştır. teoriler ve kanunlar arasında böyle bir bağlantı ya da bir hiyerarşi yoktur. kanunlar bize bir şeyin sadece ne olduğunu söyleyebilirler. neden ve nasıl olduklarını izah edemezler.. işte teoriler de kanunların çalışma biçimlerini açıklamayı başarabilen bilgilerdir ve kanunların neden ve nasıl gerçekleştiklerini açıklarlar.
evrim teorisi ise doğadaki evrim yasasının neden ve nasıl gerçekleştiğini açıklayan bilimsel teorinin adıdır. evrim teorisi darwin tarafından ortaya konulduğundan beri değişmekte ve gelişmektedir. sadece her bir biliminsanı kendisinden önce gelenlerin tespitlerine yenilerini eklemekte ve onların yapmış oldukları hataları düzeltmektedir ve bu da teoriyi daha çok geliştirmektedir.. sonuç olarak evrim bir kanundur ve evrim teorisi evrim teorisidir her zaman da böyle kalacaktır.
evrimi öyle argümanlarla çürütmeye çalışıyorlar ki azıcık izan sahibi olan neyin teori neyin kanun neyin dogma neyin palavra olduğunu şipşak çözüveriyor.umarım bu başlıkta yazan meslektaşlar tümüyle şakadır , komple şakadır.

içerik kuralları - iletişim