ezbercilik

bellemenin aksidir. müspet ilimde asla var olmayan bir öğrenme metodudur. aslında öğrenme metodu değildir, en fazla zaten önceden hazırlanıp paket edilmiş bilgilerin sorgulanmadan broca alanından geçip mimik kaslarını hareket ettirerek dışavurumunu sağlar. en fazla dogmatik ve spiritüel alanlarda görülen durumdur. bizim ülkede de oldukça geçer akçedir. genelde biz ne yazık ki millet olarak bilgileri 'hafızlamayı' sevdiğimiz için okullarda bilgiler bu şekilde aktarılmaya uğraşılır. çocuklarımızın matematik dersinde çuvallamasının nedeni budur.
(1)en kötü yan etkisi hayatın problemlerini çözümsüz hale getirmesidir. kişinin analitik düşünme, sorgulama ve problem çözme yeteneğini baltalar. insanı bir robot haline getirir.
(2)bir diğer yan etkisi kendi bildikleri/bilmedikleri dışında yeni bir fikir ortaya atamama, yeni bir şey düşünememe durumudur. çünkü ezberci düşüncede bilgi sentezi yoktur, zihinsel ve fikirsel durgunluk vardır.
ilacı: doğru metotlarla öğretilen matematiktir, fendir. çünkü bunlar hayatta en hakiki mürşitlerdir.
tekrarla gelişendir. bir bilgiyi kısa süreli hafızadan uzuna atmak, yani kalıcı ezberlemek tekrarla bütünleşmiş bir eylemdir.

içerik kuralları - iletişim