vsd, pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aorta dekstrapozisyonundan oluşan siyanotik kalp hastalığı. buna asd'yi de eklerseniz fallot pentalojisi olur.bu hastalığı anlatan "something the lord made" adında pek de güzel bir film vardır.