farabi

"kısaca "farabi değişim programı" olarak adlandırılan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır."
türkçe tıp fakültesinden ingilizce tıp fakültesine yapılıp yapılamadığını merak ettiğim program. kaçıncı sınıfta yapılması tavsiye olunur, sıralaması yüksek fakülteler için gereken ortalama da yüksek midir, bilgilendirsek birbirimizi.
10.yy ortadoğulu filozof.

farabi'ye göre "peygamberler; vahiy alan kimseler değil, hayal gücü yüksek kişilerdir."
düşünceleri deizme yakındır.

kısacası kafirdir.

içerik kuralları - iletişim