faşizm

vikipediciğim ne güzel tanımlamış:
faşizmde toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. gerek devlet gerekse de iktidarın dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. basın ve yayın kuruluşlarının mevcut ideolojiye göre yayınlar yapması zorlanır. hakim görüşe zıt düşünceler ve muhalif seslerin çıkması çeşitli baskı unsurlarıyla önlenir. aykırı yayın yapanlar sansürlenir, kapatılır veya başka türlü yollarla engellenmeye çalışılır. böylece hakim düşüncenin karşısına farklı düşüncelerin çıkmasının önüne geçilmiş olunur ve tek tip düşünce, toplumda baskın hale getirilir. faşizmin boyutu, bu koşulların ne kadarının somut olarak uygulamaya geçirildiğiyle doğru orantılıdır.
sosyal konservatizm, paternal otokrasi, nasyonal sosyalizm gibi yelpazenin sağ bölümünde yer almış siyasi görüşlerden biridir.
bilindiği üzere sol ve sağ taraflar baskıcı bir yönetim içindedir. sovyetler birliği ve nazi almanyası örnek verilebilinir bu duruma. basın ve yayın organları tamamen devlet kontrolündedir. asayişten sorumlu birimler devletin ideolojisi dışında düşünen insanların susturulması için çalışır.
serbest basın, yayın, düşünce özgürlüğü gibi kavramlar ise liberal görüşlere ait kavramlardır.

şimdi ülkemizin durumuna bakacak olursak liberalizmin ekonomik görüşü olan kapitalizmi esas edinmiş bir siyasi parti tarafından yönetiliyoruz. ancak kendilerine ters düşecek bir biçimde bir çok faşist uygulama yapılıyor. bu da ülkede çok büyük istikrarsızlığa yol açıyor.
(bkz: derayman)
(ebkz: #38174) kapitalizmin faşizme ters olduğu söylenmiş ancak kapitalizmin sonucu olan tekelleşme de faşizmin bir baska versiyonu olduğundan aslında kapitalizm devlet faşizmine ters fakat tekel baskısına gayet uygundur. dolayısıyla liberalizm ütopiktir.
şu anda avrupa ve dünyanın çoğunda hakim olan görüş. hatta bu görüşün etkisiyle brexit olayı yaşandı.

avrupa birliği de yakın gelecekte faşizm ve aşırı sağın etkisiyle dağılacak gibi duruyor.

ama bir çok insana göre faşizm iyidir başımıza komünist mi olacan mantığı yerleştiği için bizi baya kapitalizm ile birlikte sömürür bu sistem.

içerik kuralları - iletişim