fat free mass index (ffmi) body mass index'e (bmi) benzer şekilde hesaplanan bir indextir. bedende yağsız kitlenin (kg) boyun karesine (m^2) oranıdır. kas inşâsına yönelik bir çalışması olmayan normal insanlarda bu oran sıklıkla 15-20 arası seyreder. 20-25 arası, genellikle vücûd geliştirme ve yakın sporlarla en azından birkaç yıl düzenli olarak uğraşmış insanların elde edeceği orandır. 25'ten sonrasına erişim, kas gelişimine dâir anabolik ilaçlara girişilmiyorsa, gitgide zorlaşır, imkânsız hâle gelir. yâni fffmi 25'ten belirgin yukarıda, bodybuilding'i meslek olarak icrâ eden, balon gibi şişmiş adamların %99,999'u, profesyonel amaçlar gereği anabolizan ilaç almıştır. natürel kalarak o ekstrem hacimlere ulaşmak fiziksel olarak olanaksızı zorlamaktır.