fed

"federal reserve system" yada "federal reserve bank" açılımlarının kısaltılmış hali.
`amerikan doları` basmaya yetkili özel bankadır.
milyonlarca insanın açlıktan ölümüne neden olan ve sebepsiz bir yere gerçekleşen `büyük buhran` sonrası özelleştirilen amerikan merkez bankası.."hükümet merkez bankasından para ister ve buna karşılık bir senet imzalar. hükümet merkez bankasına borçlanır. bu para bankalara dağıtılır........"

içerik kuralları - iletişim