femurvücutta bulunan en uzun kemik olur kendisi. os femoris olarak bilinir. baş kısmına caput femoris denir ve alt kısmında collum femoris denen boyun kısmı bulunur. caput femoris yaklaşık 125 derecelik bir açı ile corpus femoris’ten mediale doğru eğimlidir. caput kısmında fovea capitis femoris bulunur. proximal kısımda trochanter major ve trochanter minor bulunur. anterior bölümünde linea aspera bulunur ve labium interna ve labium externa olmak üzere iki kola ayrılır. ayrıca anterior bölümde trochanter major ile trochanter minor arasında linea intertrochanteri bulunur. posterior bölümde ise crista intertrochanteria bu çizgiye benzerdir. trochanter major’un altında tuberositas glutea, trochanter minor’un altında ise linea pectinea bulunur. distal kısım condlyus medialis ve lateralis’ten ve bu ikisi arasındaki fosta intercondylaristen oluşur. bu fossanın üst tarafı anterior kısımda facies patellaris adını alır ve patella ile eklem yapar. posterior kısımda ise epicondlyus medialis ve epicondlyus lateralis’ten proximal uca uzanan linea supcondylaris medialis ve lateralis arasındaki yüze facies poplitea denir.

(bkz:tekrarı sözlükte yapmak) swh
humerusun alt ekstremite versiyonudur
eski zamanlarda silah olarak kullanılan kemik. anatomi hocamız bu kemiği anlatırken caput femorisle iyi kafa yarılır demişti swh
proksimal kısmının yontularak hançere benzetilmiş halinin görselleri mevcut
anatomiye dair en sağlam en unutulmayan bilgidir.bütün kemikler unutulur femur unutulmaz.ne demiş frank h. netter "herşey unutulur femur unutulmaz"

içerik kuralları - iletişim