Tıbbiyeli Radyo Yayında!

fibrinojen

pıhtılaşma faktörlerinden birincisi, faktör i, fibrin öncülü.

pıhtılaşma mekanizmasının başlangıcını oluşturan hasar meydana geldikten sonra pıhtılaşma faktörlerinin belli bir sırayla (intrinsik ve ekstrinsik yollar vardır) aktifleşmesiyle protrombin aktivitörü oluşur. protrombin aktivitörü protrombinden trombin oluşumunu kataliz eder. trombin de fibrinojeni kendiliğinden polimerize olma yeteneğine sahip fibrin monomerlerine katalizler. polimerizasyonun ilk evrelerinde fibrin monomerleri zayıf hidrojen bağları ile birarada dururlar ve oluşan iplikçikler de diğerleriyle çapraz bağ yapmaz, bu halde de pıhtı henüz zayıftır ve kolayca çözülebilir. sonraki birkaç dakika içerisinde fibrin stabilize edici faktör adı verilen plazmada az bulunan ancak trombositlerden de serbestlenen madde pıhtıyı güçlendirecek etkiyi yapar, fibrin iplikçiklerinin birbirlerine çapraz bağlarla bağlanmasını sağlar. fibrin stabilize edici faktör de trombin tarafından aktiflenmiştir. oluşan pıhtı bütün yönlerde uzanan kan hücreleri, trombosit ve fibrin yumağı içerir. fibrin iplikçikleri hasarlı yüzeye yapışarak kanamayı önleyici şekilde damarı kapatır ve kan kaybı önlenir.fibrinojen, karaciğerde sentezlenir ve karaciğer hastalıklarında bazen dolaşımdaki konsantrasyonu da azalır. plazmada 100-700 mg/dl miktarlarında bulunur.

içerik kuralları - iletişim