florence nightingale – Tıbbiyeli Sözlük
görsel
ingiltere, folorence'de doğmuştur. hastabakıcılara kötü gözle bakılmasından bıkmış ve bu mesleği geliştirmek iyileştirmek istemiştir. Her türlü baskıya rağmen bu mesleğin eğitimini almıştır.

Herkesin bildiği gibi kırım savaşında birçok yaralı askeri tedavi etmiştir.

Geliştirdiği yeni tekniklerle modern hemşireliğin kurucusu olmuştur.

(bkz:florence nightingale hastanesi)

(bkz:florence nightingale hastanesi hemşirelik yüksekokulu)
İlk hemşiredir. Tuttuğu kayıt ve istatistik bilgisi ile hemşireliğin bilimsel oluşumunu da başlatmıştır. Kırım savaşında Selimiye Kışlasına gelerek burada yaralılara yardım etmiştir. Yaptığı düzenlemelerle (tıbbi yardımların dışında, oda havalandırması, genel çevre temizliği, çamaşırların yıkanması vs.) hastanın sadece ilaçlarla değil uygun ortam ve koşullarla iyileşebileceğini bize göstermiştir. Ayrıca istatistik ve matematikle de uğraşmıştır. İyi ve zengin bir aileden gelmektedir. Florence şehrinde müzesi mevcuttur, yolu düşenlerin görmesi tavsiye edilir.