galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır – Tıbbiyeli Sözlük