gerçek ve tüzel kişiler

hukukta kişiler gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. bu ikisinin dışında kalan bir kişilik türü yoktur.

gerçek kişiler (hakiki şahıslar) ile insanların kişiliği kastedilir. kölelik düzeninin ortadan kalkmasıyla, modern toplumlarda her insan, insan olmasından dolayı kişi sıfatını taşır olmuştur. tüzel kişiler ise insanların dışında kalan çeşitli varlıklara kişilik tanınması ile ortaya çıkmıştır. bunlara hükmi şahıslar da denmektedir.

içerik kuralları - iletişim