glomerüler filtrasyon hızı – Tıbbiyeli Sözlük
plazmanın glomerüllerden süzülme hızı.normal aralığı. erkeklerde 115-125 mL/dakika/1,73 m2, kadınlarda 90-100 mL/dakika/1,73 m2`kreatinin`, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, etnik köken gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanan formülleri var.pratikte kreatinin, yaş, cinsiyet, etnik köken gibi faktörlerin hesaplamada yer aldığı `ckd-epi`formülü daha çok kullanılıyor. [http://www.mdrd.com ~ ckd-epi hesaplama sitesi]genelleme yaparsak da gençlerde kreatinin 1 gfr hızı olarak 100'e denk gelirken, 2 50'ye, 4 25ml/dk'ya denk gelir. yaş arttıkça kas kitlesinin azalmasına bağlı kreatinin düştüğünden dolayı kaba bir hesapla hastanızın gfr aralığını tahmin edebilirsiniz.