göbek bırakan doktor – Tıbbiyeli Sözlük
Zevkine düşkün bir tıpçıdır. Aynı zamanda rahatına da düşkündür. Azıcık da üşengeçlik ekleyin. Hayırlı olsun göbeğiniz
doktor dediğin göbekli olacak.

göbek dediğin kemerin üstüne sarkacak.

kemer dediğin beli zor saracak.

zor dediğin tıp olacak.

tıp okuyanda doktor olacak.

şair burada tıp okumanın fasit döngüsüne dikkat çekmiştir.