görünür ışık – Tıbbiyeli Sözlük
insan gözünün algıladığı 400 nanometre ile 700 nanometre arası dalgaboyun sahip mordan kırmızıya kadar tayf veren `ışık`.

insanların gördüğü çoğu ışık saf yeşil, kırmızı ve mavinin farklı miktarlarda birleşiminin insanlarda algılanması ile oluşur. gözümüzdeki birinci sıradaki koni hücreleri rgb sistemi ile bu red, green and blue oranı algılanır. bu sinyal gangliyon hücrelerine iletilir ve zıt renkler ayrıştırılır. bu sistemi ize cisimlerdeki keskinliği sağlar. ardından optik sinir, kiazma optika, traktus optikus, radyasyo optika ve sulcus calcarinusa gelir. işte burada insan beyni görsel asosssiasyon alanı ile birlikte yorum yaparak rengi yani ışığı algılar.

rgb sistminde hangi oranlarda hangi renklerin açığa çıkacağını paint gibi basit programlarda anlayabiliriz.