vücudun bir bölgesindeki dokuya; vücudun başka bir bölgesindeki, başka bir insandaki, başka bir hayvandaki , yapay olarak üretilmiş ya da in vitro ortamda kişinin kendi hücrelerinden üretilmiş bir dokunun kanlanmasını alıcı bölgeden sağlayacak şekilde nakline verilen isimdir.

bu konuda birbirine benzeyen iki kavram vardır. `flep` ve greft kavramları. flep, dokunun kanlanmasını donör alandan sağladığı bir doku taşıma şeklidir. bireyin kendi dokusu ile yapılmak zorundadır ve flep çevrilebilecek alan dardır.