gübat

gübat;
bazıları için bir şeydir, gezmesiyle eğlencesiyle
bazıları için hiçbir şeydir, öylesine boşveresiye
bazıları için herşeydir, gecesiyle gündüzüyle

kaynak
mottosu 'bir bilgi bir hayat olan' gata'nin güzide bilimsel arastirma toplullugudur

içerik kuralları - iletişim