Muhammed'in söyledikleri yalan değil, ama sözleri yalan..

Tipik hadis inkarcısının telakkisidir.

...

Aliyyu'l-Kârî okumamış modern müslümancıklar tarafından yapılan eylemdir. İstisnasız her modern müslümancığın her hadisin isnadını Rasul-i Ekrem'in sanması kaçınılmazdır.

...

Hadis'i inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek demektir. Zira hadisleri inkar etmek, kudsi hadisleri de inkar etmek demektir.

...

Hadis inkarcılığın en üst merhalesi "Hadislerle hayatımızı tanzim edemeyiz.. Hangi çağda yaşıyoruz?" demektir.

Ahlaki vecibeleri hatırlatınca kişi salaklığından bir şey kaybetmemek ve aptallığını örtbas etmek için ağzından dökülen söz şudur " hangi çağda yaşıyoruz? "