hakikati saklamak

birilerine şirin görünmek için hakikati;

saklamayacağım.

s-a-k-l-a-m-a-y-a-c-a-ğ-ı-m.

s
a
k
l
a
m
a
y
a
c
a
ğ
ı
m

tanım: şahsın bildiği bir olayı, kavramı, olguyu ya da bilgiyi insanların öğrenmemesini sağlamak.

içerik kuralları - iletişim