hasebiyle

nedeniyle, dolayısıyla anlamına gelen sözcük. muhafazakâr kesim tarafından çokça kullanılır.

eşanlamlısı için (bkz:haysiyetiyle)

içerik kuralları - iletişim