haysiyetiyle

nedeniyle, dolayısıyla anlamına gelen sözcük.

eşanlamlısı için (bkz:hasebiyle)

içerik kuralları - iletişim