görsel
asya ve kısmen avrupa kıtaları arasında bir denizdir. rusya, kazakistan azerbaycan türkmenistan ve iran'ın kıyısı vardır.

milyonlarca yıl önce paratethys okyanusunun bir kısmı iken tektonik hareketler sonucu şimdiki yerinde karaların arasında hapis kalmıştır.

dünyadaki deniz seviyelerine göre oldukça düşük bir seviyesi vardır. ayrıca tuzluluk oranı dünya denizlerindeki oranın üçte biridir.

karadeniz'e flora ve faunası açısından benzer. çünkü karadeniz de paratethys'ten kopmuştur ancak sonradan suların yükselmesi ile türk boğazları yolundan ege denizi ile ve dolayısıyla dünya okyanuslarıyla bağlantısı açılmıştır.hazar denizi ise hem göllere hem de denizlere benzeyen jeolojik özellikleri olan bir su kütlesidir.
Hangi sınav olursa olsun coğrafyada şanı sorulmaya yakışan deniz. Bi de asıl soru şey, Hazar denizi deniz mi göl mü?

Göl, hatta göllerin en büyüğü ve denizlere benzer özelliği olduğu için adına deniz denilmiştir ancak bir göldür şeklinde anlatılması muhtemeldir, çelişkili bilgidir.