hemolitik üremik sendrom

mikroanjiopatik hemolitik anemi ve artmış serum kreatinini ile karakterize durumdur. ttp'nin çocuğu gibidir. daha çok 5 yaş altında görülür.
ttp gibi kızıp bağırıp çağırıp ateş basmaz (nörolojik bulgular ve ateş hüs'te görülmez. patolojisi böbrekte sınırlıdır. genelde e.coli enfeksiyonu sonrası görülür. plazmaferez, diyaliz tedavi secenekleridir.
özellikle yakın zamanda geçirilmiş gis veya güs enfeksiyon öyküsü vardır hastalarda.özellikle akut gastroenteritlerde ehec suşu hemolitik üremik sendrom ile komplike olur.

içerik kuralları - iletişim