hihtsek

"her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor" kısaltması. fizik muayene kısmını doldururken solunum kısmına normal yerine bu kısaltma yazılır, pek havalı oluyor söylerken.
bazı dahiliyecilerimiz anamnezlerde kesinlikle bu kısaltmayı görmek istemez,anamnez direkt yok hükmünde sayılır.

içerik kuralları - iletişim