hipokrat – Tıbbiyeli Sözlük
2500 sene kadar önce tıbbın temellerini atmış bilge şahsiyet. Zaman geçmiş, yıldızlar devretmiş, daha hızlı versiyonu ortaya çıkagelmiştir.
doğum yeri olan istanköy adası (kos) bir ara tus'ta sorulmuş, ölüm yeri ise tesalya'daki yenişehr-i fener (larissa) olan antik çağ hekimi,
tıpta onun adıyla anılan bulgulardan bazıları
-hipokratik yüz
-hipokrat gülümsemesi (risus sardonicus)
-hipokratik bench gibi gibi...

unutmadan tıpta mesleki yeminin de atfedildiği hekimdir. tabii modern hipokrat yemini, antik zamanlardaki halinden farklı olsa da köken olarak o metne dayanıyor.