hiv – Tıbbiyeli Sözlük
Açılımı : "Human immunodeficiency virus" olan virus.Virüs bir retrovirus'tur. Bir rna virüsüdür. Yuzeyindeki gp120'ler ,T HÜCRELERİNDEKİ cd4 reseptorlerine bağlanır ve t hucrelerini yok eder.Hiv benzeri bir immün yetmezlik virüsü de siv'dir. Maymun immün yetmezlik virüsü olan siv, isli maymunlarda hastalık yaratmazken, rh faktorune de ismini veren rhesus maymununda hastalık yaratır.Evrim dersine yeterince çalışmamış bilim insanları yakın geçmişte "azt" (azidotimidin) tedavisini öngörmuslerdir.İlacın teknigi şudur, virus rnasını dna'ya dönusturen reverz transkriptaz enzimi timin molekulleri yerine ona cok benzeyen azt molekullerine baglanacak ve dna uretimi duracaktir.Ancak bu yöntem kısa surede işe yaramışsa da, azt'ye baglanabilen virusler yok olarak dogal secilime ugramis,azt'ye baglanamayacak tipte reverz transkriptaz enzimlerine sahip hiv virusleri hayatta kalmıştır. Böylece bir sure yok olması beklenen virus popülasyonu,dar bir bogazdan gectikten sonra, daha direncli bir populasyona evrim gecirmis ve yeniden immün yetmezlige sebep olarak bircok hastayı öldürmüştür.Günümüzde de sadece afrika kıtasında bile 25.000.000 aids hastası bulunmaktadır.
buna hiv virüsü diyen hocaları gördükçe kahroluyorum. hele hele o enfeksiyoncu demiyor mu kafayı yiyecem ulan.

tanım: tek sarmal rna'lı virüstür.
Retrovirüs ailesinin lentivirüs adında minik çocuğu diploid rna lı reverstranakriptaz antijen yapısı gösteren zarflı virüsümüz. İİik tane alt tipi var. birincisi çok yaygın ve kötü prognozlu . ikincisi nispeten iyi .

Cd4t lenfosit tutulumu yapan bu virüs uzun bir latent periyoda sahip. Bulaşır bulaşmaz akut hiv sendromu yaparlar grip benzeri ve sonra giderler. Seroloji en erken iki haftaya sonuç verir.

Tedavisi ve eradikasyonu yapılacak bunun bu arada. Az kaldı. Revers transkriptaz inhibitörleri proteaz inhibitörleri derken maravirok gibi çok umut beklediğimiz virüsün b2 mikroglobuline(ccr5) bağlanmasını önleyen ilaç çıktı.

Tedaviyi cd4t , tedavi başarısını hiv dna ile ölçeriz. Cd4t 100 altına düşmesi çok kötü prognozdur. Fırsatçı enfeksiyonlara karşı da antibiyotik başlarız cd4 sayısına göre. Tmp smx oldukça kullanışlıdır........ bitmiyor bu hiv ya. Sıkıldım yazarken.

Edit. Makrofajı tutmasını atlamışım. Vücuda bu sayede yayılıyor virüs. Bi de artan tnf a miktarı nöronlarda caspase aktivasyonu yapıyor ve apoptoza giden nöronlar nedeni ile aids demansı oluşuyor.
[http://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hIv-enfeksiyonunda-yuzde-450-artis-olan-tek-ulke-biziz-11-681-72037.html ~ Türkiye'de hiv enfeksiyonu 0 arttı (tık)]
hiv- ve hiv-2 olmak üzere iki alt formu bulunan virüs.

tanıda kullanıması önerilen testler CDC'nin güncel kılavuzlarında değiştirilmiştir. 2020 şubat tus'unda tanıya yaklaşım vaka sorusu olarak soruldu(*)

Tanı algoritması; tarama, doğrulama ve HiV-RNA tayini şeklinde 3 aşamalıdır.

-tarama: anti-hiv antikoru ve p24 antijeninin araştırıldığı elisa testi. 4.nesil hiv testi(*) de denir (önceki nesil hiv testlerinden farkı antikorlardan daha erken dönemde poztifleşen p24 antijenin araştırılıyor olmasıdır). Pozitif bulunması durumunda test tekrar edilir. İkinci testin negatif bulunması durumunda yalancı pozitiflik yapan hiv dışı sebeplere yönelinir, tekrar pozitif çıkması durumunda ise hasta “hiv reaktif” kabul edilerek ikinci aşamaya geçilir.

-doğrulama: hiv1/hiv2 antikor ayırıcı immunoassay testi. Bu test kiti, serumdaki anti-hiv1 antikorunu ve anti-hiv2 antikorunu ayrı ayrı belirleyen bir elisa testtir. Antikorların herhangi birinin veya ikisinin birden pozitif saptanması durumunda hasta “hiv pozitif” kabul edilir ve tedaviye başlanır. Antikorların ikisi birden negatif saptanırsa üçüncü aşamaya geçilir.
Not: Doğrulama için önceki kılavuzlarda önerilen ve yaygın olarak kullanılan yöntem western blot tekniğiydi, ancak güncel kılavuzda bu test önerilenlerden çıkarılmıştır.

-Hiv-rna tayini: pcr ile araştırılır. Hiv-rna(+) bulunan hasta ”hiv pozitif” kabul edilir ve tedaviye başlanır. Hasta hiv-rna(-) ise yalancı pozitiflik yapan hiv dışı sebeplere yönelinir.
hiv(+ anne bebeğinde yenidoğan hiv enfeksiyonu tanısı için antikor saptama yöntemi olan elisa kullanılmaz, zira anneden geçen antikorlar nedeniyle test her halükarda pozitif sonuç verecektir. Tanı için doğrudan hiv-rna araştırılır.)