homunculus – Tıbbiyeli Sözlük
görsel
Full metal alchemist isimli animede simyacılar tarafından felsefe taşı kullanılarak üretilen ve fiziki olarak insan yapısında olup insan gibi düşünebilen varlıklardır.
beynimizde ekstremitelerimizin farklı büyüklüklerde ve farklı alanlarda temsil edildiğini gösteren minik insanlara verilen ad.

birçok şekilde çizilebilir ancak en bilindik sınıflandırması duyusal homunculus ile motor homunculus'tur. motor homunculus,ekstremitelerimizin beynimizde büyüklüklerini temsil ederken aslında ellerimizin ve dilimizin ne kadar ince işler yaptığını gösterir. alt ekstremitenin ise çok kaba işlerde sorumlu olduğu görülür. duyu homunkulusunda ise dil, dudaklar, eller birinci sıradadır.