hukuk kurallarını yorumlama yöntemleri

medeni kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasında, kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanacağı kuralı yer alır.

sözel yorum:hukuku uygulayacak olan hâkim kuralın sözünden yola çıkacaktır; ama herhâlde kuralın kanundaki diğer kurallarla ilişkisi, hangi başlık altında ele alındığı ve dolayısıyla hangi amacı koruyan kurallar arasında bulunduğunu göz önünde bulunduracaktır.

sosyamatik ve mantıksal yöntem:hem kuralın özüne hemde de sözüne göre yorumlamak

amaçsal yorum yöntemi:bazen kuralın sözünden çıkan anlama göre daha geniş bir uygulama olanağına sahip olur. bu durumda genişletici yorum yapılmış olur. kuralın amacına göre yorumu, sözünden çıkan anlamdan daha dar bir uygulama olanağına sahipse de daraltıcı yorum yapılmış demektir.

*bir de sitelerin değinmediği tarihi yorum vardır; bu da aynı konu üzerinde çıkan kanunların zaman sıralamasına göre yorumlanmasıdır.

içerik kuralları - iletişim