Endülüs emevileri döneminde kurtuba'da (ispanya, córdoba) doğmuş ve 860-940 yılları arasında yaşamış erken dönem arap-islam devrindeki yaşayış hakkında okuyucusuna alışılmadık fikirler veren yazar.
el ikdül ferid adlı dev bir eseri vardır. bunun içinde nükteler ve mizahi öyküler kitabı, Şarlatanlar, Deliler, Cimriler Asalaklar Kitabı, hükümdar ve siyaset kitabı gibi benim de eskiden okumuş olduğum bölümleri vardır.
sırf endülüs yaşamından değil şam, bağdat, kufe gibi erken islam merkezlerinden de hikayelere yer vermiştir. hikayelerinde kadın-erkek ilişkileri hakkında bazen müstehcene varabilen açıksözlülüğü, İslam'a geçmiş arapların günlük yaşamlarında şarap içmeye devam etmesi, bedeviler ve sıradışı yaşamları ile ilgili dikkat çekici ayrıntılar vardır. yazar eserlerinde samimi bir üslup kullanmıştır.