görsel
İbn-i sina ya da batıdaki adıyla avicenna, Hipokrat ile beraber tıbbın babalarındandır. Avrupa'ya karanlık hakimken islamın altın çağı diye anılan bir dönemde yaşamıştır. Tıp ve felsefe dalında 200'e yakın kitap yazmıştır. Eserlerinde aristo'nun akılcılık anlayışını benimsediği kolayca anlaşılabilir. Batılılarca orta çağdaki modern bilimin öncüsü olarak kabul edilir ve `hekimlerin sultanı` olarak anılır. `El-Kanun fi't-Tıb` kitabı 7 asır boyunca avrupadaki tıp fakültelerinde temel kitap olarak okutulmuştur. ibn-i sina'ın modern tıp kurulana kadar oterite olarak kabul edildiği açıktır. Nitekim bazı kitaplarda hastalıkları `kurtçuk`'ların yaptığını belirtmiş ve böylece ilk defa mikrop tanımından bahsetmiştir. Bu yönüyle bile modern tıbbın temellerini attığını söylemek yanlış olmaz.Ayrıca adı, ankara üniversitesi tıp fakültesi'nin sıhhıye'deki hastanesine verilmiştir

(bkz:ankara üniversitesi tıp fakültesi ibn-i sina hastanesi)
14 ciltlik `El-Kanun fi't-Tıb` kitabının yazarı.batıda avicenna denmiştir.
İbn-i Sina (980 - 1037)

TIP, felsefe, matematik, astronomi, fizik ve kimya bilimi ile ilgilenmiştir.

Tıpla ilgili özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir.Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle vurgulamıştır.ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermiştir.Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbni Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi’t Tıbb) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.Tıp Tarihi ve Etiği uzmanı Prof. Dr. Kadircan Keskinbora ''Bir bakıma İbni Sina 700 yıl Avrupa’nın da tıp hocası oldu.'' demiştir.